Bahasa Kiasan

Bahasa kiasan ialah jenis bahasa yang menghuraikan sesuatu dengan cara mengkiaskannya kepada perkara lain, sama ada dengan menyebutkan bandingan secara langsung atau mengandaikan perbandingan itu.

Scroll to Top

Welcome Students!

Welcome to this new learning experience

IBS-secondary-Logo
×